Obchodní podmínkyTyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ledacek.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost FormaX Design, s.r.o., IČ 27909638, se sídlem U Pergamenky 1471/8, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, a Kupujícího (spotřebitel, podnikatel).


Obecná ustanovení

 • "Prodávající" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • "Kupující" je osoba, která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu, jejíž předmětem je poskytnutí zboží za úplatu prodávajícím Kupujícímu.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • "Spotřebitelem" je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 • "Podnikatelem" je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek (dále jen "OP") rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.
 • "Dopravcem" se v rámci těchto OP rozumí jakýkoli subjekt, který umožňuje převzetí zboží od Prodávajícího a jeho následnou distribuci ke Kupujícímu (GLS, Zásilkovna, DPD, ČESKÁ POŠTA)..
 • "Kupní smlouva" vzniká v momentě odeslání objednávky Kupujícímu. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • U objednávek do 3 000 Kč včetně DPH bude Kupujícímu, při zaslání zboží zasilatelskou službou GLS, účtováno dopravné ve výši 130 Kč vč. DPH resp. u objednávek s dobírkou 170 Kč vč. DPH.
 • U objednávek nad 3 000 Kč včetně DPH je dopravné u GLS zdarma, není-li u zboží uvedeno jinak.
 • U objednávek do 3 000 Kč včetně DPH bude Kupujícímu, při zaslání zboží zasilatelskou službou DPD a ČESKÁ POŠTA, účtováno dopravné ve výši 108 Kč vč. DPH resp. u objednávek s dobírkou 148 Kč vč. DPH.
 • U objednávek nad 3 000 Kč včetně DPH je dopravné u DPD a ČESKÁ POŠTA zdarma, není-li u zboží uvedeno jinak.
 • Ceny jsou platné pro standardní zásilku do 5 kg.
  Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
  Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)
 • U objednávek do 2 000 Kč včetně DPH bude Kupujícímu, při zaslání zboží zasilatelskou službou ZÁSILKOVNA, účtováno dopravné ve výši 68 Kč vč. DPH resp. u objednávek s dobírkou 116 Kč vč. DPH.
 • U objednávek nad 2 000 Kč včetně DPH je dopravné u ZÁSILKOVNA zdarma, není-li u zboží uvedeno jinak.
 • Ceny jsou platné pro standardní zásilku do 5 kg.
  Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
  Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)
 • Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 • Za doručení zboží Kupujícímu-Podnikateli se považuje předání zboží na výdejní místo, nebo prvnímu dopravci k přepravě.
 • Požaduje-li Kupující výměnu doručeného zboží za jiné, bude mu při zaslání dalšího, Kupujícím vybraného, zboží účtováno dopravné ve výši 130 Kč vč. DPH. Nastane-li v uvedeném případě rozdíl v ceně, kdy je nutný doplatek ze strany Kupujícího, zboží bude Kupujícímu zasláno až po doplacení rozdílové částky vč. dopravného na účet Prodávájícího.

EET

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Deklarovaná dostupnost

 • Prodávajícím deklarovaná dostupnost zboží indikuje stav skladových zásob až 24 hodin zpětně. U zboží, u něhož není uvedena jako jeho dostupnost "Skladem", vyjadřuje deklarovaná dostupnost informaci od dodavatele či výrobce zboží o jeho aktuální dostupnosti v souvislosti s jeho schopností zboží dodat.
 • Prodávající bude Kupujícího informovat o připravené objednávce až po její úplné kompletaci. V případech osobního vyzvednutí zboží deklarovaného jako "Skladem" Kupujícím na prodejně, bude Kupující informován, že je pro něj zboží připraveno k odběru; pokud se Kupující dostaví k vyzvednutí objednávky aniž by obdržel výzvu k odběru, nemusí mu být zboží vydáno.
 • Přehled uváděných dostupností:
  • "Skladem" - minimálně 1 ks zboží je skladem a bude Kupujícímu odesláno nebo připraveno k vyzvednutí v nejkratší možné době
  • "Do 3 dnů" - zboží je dodavatel či výrobce schopen dodat do obchodu během 3 kalendářních dnů, přičemž následně bude ihned odesláno či připraveno pro Kupujícího k vyzvednutí
  • "Do týdne" - dodavatel či výrobce je schopen dodat zboží Prodávajícímu během 7 kalendářních dnů, přičemž následně bude ihned odesláno či připraveno pro Kupujícího k vyzvednutí
  • "Na objednávku" - zboží, které je obvykle skladem u dodavatele či výrobce a je obvykle dodáno do 7 pracovních dnů; v ojedinělých případech může dodávka zboží trvat i déle (v takovém případě o tom bude Kupující informován)

Způsob dodání zboží

 • Kupující má možnost sledovat stav své objednávky přímo přes systém elektronického obchodu po přihlášení do své registrace - tuto možnost však mají pouze zaregistrovaní uživatelé. Stav své objednávky může Kupující zjistit také mailovým dotazem.
 • Prodávající bude Kupujícího informovat o připravené objednávce až po její úplné kompletaci.
 • Jakmile bude zboží připraveno k expedici, bude Kupující opět kontaktován s tím, že zboží je expedováno a bude mu doručeno následující pracovní den. Za pracovní den je považován den v týdnu s vyjímkou víkendů a schválených státních svátků dle platných zákonů ČR.
 • Odesílané zboží je nadstandardně kvalitně zabaleno, aby nedošlo k újmě při přepravě ke Kupujícímu.
 • V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor s kupní smlouvou existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • Nebude-li Kupující ani po opakovaných pokusech o kontakt ze strany prodávajícího komunikovat, vyhrazuje si Prodávající bez předchozího upozornění po sedmi (7) dnech objednávku Kupujícího stornovat a zboží vrátit zpět do prodeje.
 • Nepřevezme-li Kupující bezdůvodně dodávku objednaného zboží od Dopravce, vystavuje se kupující riziku zařazení do databáze nespolehlivých zákazníků a odeslání zboží pak může být podmíněno uhrazením celé částky za objednané zboží formou úhrady předem.
 • Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
 • V případě doručení zboží přepravní společností je Kupující povinen si zásilku při jejím převzetí zkontrolovat, a v případě, že zásilka vykazuje znaky poškození, je oprávněn ji odmítnout. Pokud je i přes vnější neporušenost zásilky zboží uvnitř balíku poškozené, je Kupující povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího a poškozenou zásilku neprodleně reklamovat u Dopravce, a to maximálně do 24 hodin od jejího převzetí.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího

 • V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení musí být písemně doručeno Prodávajícímu na adresu FormaX Design, s.r.o., Slánská 1678/20, Praha 6 - Řepy, 163 00, nebo elektronicky na adresu info@ledacek.cz, avšak nejpozději poslední den 14-denní lhůty. Současně se doporučuje Kupujícímu uvést při odstoupení od smlouvy i číslo bankovního účtu, na který prodávající pošle peníze za vrácené zboží.
  Současně se doporučuje Kupujícímu uvést při odstoupení od smlouvy i číslo bankovního účtu, na který prodávající pošle peníze za vrácené zboží.
 • V případě, že Kupujícím je Podnikatel, má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů za předpokladu, že do 7 dnů od doručení podepíše a zašle zpět Prodávajícímu Dobropis, který mu bude po dohodě s Prodávajícím zaslán elektronicky, přičemž za datum doručení se považuje den odeslání Dobropisu elektronickou poštou Prodávajícímu; do dobropisované částky nebude zahrnuto Kupujícím-Podnikatelem uhrazené dopravné a poplatky za provedený způsob úhrady (např. dobírkovné, poplatek za transakci při platbě kartou či přes PayPal apod.).
 • Předpokladem pro úspěšné završení procesu odstoupení od smlouvy je navrácení zboží Prodávajícímu:
  • ve lhůtě 14 dnů následujících po dni doručení odstoupení v případě Kupujícího-Spotřebitele, nebo
  • ve lhůtě 14 dnů následujících po dni od doručení Dobropisu od Prodávajícího Kupujícímu-Podnikateli.
 • Kupujícímu se doporučuje vlastní zboží zaslat až po potvrzení o doručení platného odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího. Kupujícímu se doporučuje ve vlastním zájmu zboží pojistit pro případ poškození či ztrátu v průběhu přepravy a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch Prodávajícího. Náklady na vrácení zboží zpět, včetně doporučeného pojištění, hradí Kupující.
 • Kupující-Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. V případě spodního prádla toto nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si takové zboží vyzkoušet s tím, že by měl dodržet základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení – nejlépe přes spodní prádlo nebo použít např. přibalené ochranné folie (v případě kalhotek, plavek a podobného sortimentu). Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.
 • Bude-li zboží odesláno bez předchozího souhlasu Prodávajícího na dobírku, nebude tato zásilka Prodávajícím převzata.
 • Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je Darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od Smlouvy, Darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, přičemž za takový dárek je považováno i dopravné zdarma při splnění podmínek pro jeho získání.
 • Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 • Prodávající má právo odeslat vrácené zboží do servisu k posouzení jeho stavu.
 • V případě vrácení poškozeného zboží, má Prodávající právo vyčíslit škodu na zboží a vrátit Kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o způsobenou skutečnou škodu na zboží. Způsobená škoda představuje bezdůvodné obohacení Kupujícího, které je povinnen vydat. Případně může Kupující své odstoupení od smlouvy vzít zpět, pokud s tím bude Prodávající souhlasit.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, přičemž za takový dárek je považováno i dopravné zdarma při splnění podmínek pro jeho získání.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat do ČR, nebo pokud se výrazně změnila cena ze strany výrobce. Pakliže bude tato skutečnost zjištěna, bude Kupující neprodleně informován.
 • V případě, že byla uhrazena záloha nebo celá částka, bude taková částka v případě odstoupení od smlouvy zaslána bez zbytečného odkladu na účet nebo na dohodnutou adresu Kupujícího.

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 • Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, a to buď písemně na adresu sídla Společnosti nebo elektronicky emailem na adresu: info@ledacek.cz. Kupující souhlasí s tím, aby Společnost zapracovala údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému, tyto údaje v informačním systému shromažďovala za účelem zajištění řádného vedení účetnictví a možnosti poskytnout výhody plynoucí z případného klubového členství. Osobní údaje zákazníků NEBUDOU předávány třetím stranám k marketingovým účelům (např. rozesílání katalogů nebo jiných tiskových materiálů poštou na adresy členů, e-mailové zprávy, SMS informace).
 • Tento informační systém Společnost provozuje na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem zkvalitnění služeb provozování internetového portálu www.ledacek.cz, ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Osoba, která vyplnila formulář, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.
 • Správcem údajů je společnost FormaX Design, s.r.o., IČ 27909638, se sídlem U Pergamenky 1471/8, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00 zapsané u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 125811.

Ostatní ustanovení

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. V případě zasílání obchodních sdělení prodávajícím není nikterak dotčeno právo kupujícího takový souhlas kdykoli dodatečně zrušit.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 • Při zjištění činností ohrožujících bezpečnost elektronického obchodu nebo souvisejících systémů si provozovatel elektronického obchodu (FormaX Design, s.r.o.) vyhrazuje právo zablokovat příslušnou IP adresu, ze které připojení nastalo, a její zařazení na tzv. blacklist příslušného serveru.
 • Není-li u nabízeného konkrétního produktu uvedeno jinak, jedná se vždy o cenu za jeden (1) kus.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Závěrečná ustanovení

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil souhlasí s nimi. Na tyto Obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.


Prohlášení

Společnost FormaX Design, s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost ani nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné anebo úplné. Totéž platí i pro veškeré odkazy na dalších webových stránkách, na které tyto stránky uživatele případně odkazují. Společnost FormaX Design, s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek, na které se uživatel dostane prostřednictvím těchto externích odkazů. Společnost FormaX Design, s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.


Podmínky použití služby Google Analytics

"Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným."


Reklamační řád

Kompletní přehled podmínek řešení reklamací přejděte na stránku reklamační řád

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.